top of page

Metóda riadenej a kontrolovanej detoxikácie organizmu

Po úvodnom detailnom rozhovore s klientom vykoná terapeut komplexnú diagnostiku celého tela na prístroji Salvia, ktorý poskytne podrobnú toxickú mapu organizmu. Detailným testovaním všetkých orgánových okruhov sa zistí KDE sú zdravotné problémy a ČO ich spôsobuje.

Podľa výsledkov diagnostiky nasleduje potrebné ošetrenie – detoxikácia, ktorá sa zameriava na odstránenie príčiny poruchy. Tu majú rozhodujúci význam informačné preparáty Joalis – kvapky, sirupy, tabletky, biominerály. Majú v sebe informáciu o konkrétnych telesných záťažiach. Táto informácia aktivuje imunitný systém, ktorý je zodpovedný za uzdravenie tela a psychiky. Informačné preparáty pomáhajú organizmu zbaviť sa toxických záťaží a blokád fyziologického fungovania organizmu.

Vhodnosť detoxikačných preparátov sa opäť veľmi spoľahlivo určí pomocou prístroja Salvia.

Ďalším obrovským prínosom prístroja Salvia je možnosť kontroly, či nastala žiadúca detoxikácia 

Spôsob diagnostiky

Detoxikačný proces

Ako dlho trvá detoxikácia?

Za posledných 100 rokov sa vonkajšia hygiena stala normou a kto sa neudržuje v čistote prestáva byť  prijatý okolím.  Prečo nevykonávame aj vnútornú očistu? Do vnútra nevidíme a preto žijeme v ilúzii, že je to sterilné prostredie. Opak je pravdou. Ak sa nestaráme aj o naše vnútro, toxické zaťaženie naruší prirodzené fungovanie organizmu. Zo všetkého najlepšia je prevencia. Ak už nastali zdravotné ťažkosti, dokonca chronické problémy, tak aj tu je detoxikácia tou správnou voľbou.

Zásadné zlepšenie, alebo úplné vymiznutie problému v časovom horizonte jedného až dvoch rokov možno očakávať u nasledovných chronických problémoch: oslabený imunitný systém, alergie, astma, akné, ekzém, vypadávanie vlasov, herpes – častý výskyt, tráviace problémy, gynekologické problémy, priedušky – chronické zápaly, únava, citová nestabilita, depresie miernejšieho charakteru.

Klient absolvuje 2-3 detoxikačné kúry – teda návštev u detoxikačného terapeuta v priebehu jedného roku. V každej kúre sa obvykle podávajú 4 detoxikačné preparáty , ktorých využívanie trvá cca 3-4 mesiace.

Pri komplikovaných  a dlhoročných chronických ochoreniach je nutná aj dlhšia detoxikácia. Napr. kardiovaskulárne poruchy vážnejšieho charakteru, psychózy, psoriáza, depresia ťažšieho charakteru.

Platí všeobecný vzorec – 20 rokov ťažkostí = 2 roky detoxikácie. Najlepšie a najrýchlejšie výsledky sú u detí.

Detoxikácia organizmu je dlhodobý proces, ktorý má nesmierny význam pre kvalitu nášho života.  

Je možné kombinovať detoxikáciu s klasickou liečbou?

Detoxikačnými preparátmi môžeme doplniť každú klasickú liečbu a lieky predpísané klasickým ošetrujúcim lekárom nemusíme vynechávať.

Detoxikačná terapia nie je „liečba“ v pravom slova zmysle. Pri terapii sa užívajú informačné preparáty rady Abelia, Joalis, Help stimulujúce vlastný imunitný systém.

Všetky preparáty sú schválené ako doplnok stravy Ministerstvom zdravotníctva SR a pre ľudský organizmus sú bezpečné a neškodné.

Všetky preparáty sú prírodné, neobsahujú žiadne umelé konzervanty, farbivá, aromáty. Používajú sa iba prirodzené konzervanty ako alkohol, ktorý sa tradične používa k extrakcii bylinných výťažkov, alebo fruktózový sirup, ktorý svojou koncentráciou zabraňuje množeniu baktérií a plesní.

 

V doporučenom dávkovaní  ich teda môže užívať každý človek ako bežnú potravinu.

Holografické detoxikačné preparáty nefungujú biochemicky. Pri ochutnaní v ústnej dutine sa snažia naše zmysly odpovedať na základnú otázku. „čo to je a z čoho je to zložené“. Mozog dokáže rozumieť spektrálnym záznamom  - 3D holografickým obrazom toxínov, ktoré sú v prípravkoch zaznamenané. To, čo ľudia pociťujú pri užívanú preparátov teda nie je spôsobené preparátmi, ale zásahom imunitného systému, ktorý ich k určitej konkrétnej činnosti stimuloval. Navrhnutá detoxikačná kúra je najpodstatnejší základ úspechu v detoxikačných a regeneračných procesoch.

Väčšina klasických liečebných metód je založená na dodávaní konkrétnych biochemických látok do organizmu a nepočíta s priamym zásahom imunitného systému. Napriek tomu musí imunitný systém fungovať každú sekundu a stále vykonávať nepredstaviteľné množstvo zásahov, aby udržal ľudský organizmus pri živote. 

Diagnostika EAV

Veľmi presný a rýchly spôsob diagnostikovania sa prevádza na prístrojoch založených na princípe EAV, čo je elektroakupunktúra podľa nemeckého lekára Dr. Reinholda Volla (preto EAV). Táto diagnostická metóda vynájdená v 50. rokoch spája modernú techniku s poznatkami niekoľko tisícročí starého staročínskeho lekárstva, že každý orgán sa premieta do určitého bodu na povrchu ľudského tela. EAV prístrojom je možné na pokožke človeka testovať  tieto jednotlivé body, ktoré používajú čínski lekári pri akupunktúre.

Metódou EAV sa dajú zistiť  rušivé ložiská v organizme, ktoré bývajú často skryté. To je veľmi významné, pretože ich vylúčením je možné odstrániť nielen poruchy už rozvinuté, ale potenciálnym ochoreniam účinne predchádzať.

Táto metóda je tiež veľmi vhodná na prevenciu. Zdravotné problémy sú často odhalené v samotnom začiatku, pretože zaznamenáva už tzv. predklinické hodnoty porúch, teda skôr ako ich dokážu zaznamenať klasické laboratórne klinické postupy.

Prednosťou diagnostickej metódy EAV je bezbolestnosť a rýchlosť.

Tento spôsob zistenia diagnózy poskytuje veľmi detailný obraz stavu a funkcie jednotlivých orgánov. Je možné odhaliť skryté súvislosti, ktoré pri bežnom vyšetrení unikajú. Tým je uzdravenie efektívnejšie.

Metóda nestanovuje klasické „diagnózy“, ale cieleným testovaním mapuje organizmus a ponúka komplexnú „vnútornú očistu“ na fyzickej aj psychickej úrovni. Vníma človeka ako celok.

Diagnostika EAV má veľmi vysokú spoľahlivosť.

Pomocou EAV prístroja sa dá tiež vyhodnotiť vhodný potravinový doplnok, vitamíny, minerály či klasické lieky. Každý organizmus je jedinečný a je potrebné vždy určiť, čo je preň najvhodnejšie. Niektoré prípravky vám mohli predtým pomáhať a dnes naopak nepomáhajú, alebo priamo škodia. Dá sa určiť vhodnosť napr. konkrétneho vitamínu, ktorých je na trhu mnoho a nie každý vám bude iba pomáhať. Niektoré vitamínové doplnky vám môžu dlhodobým užívaním napr. zaťažovať pečeň, ľadviny alebo pankreas. 

Salvia  patrí medzi popredné meracie prístroje pri testovaní rôznych záťaži v našom tele v rámci detoxikačnej medicíny. Prístroj Salvia využíva princípy elektroakupunktúrneho merania bioprúdov podľa metódy Dr. Volla (EAV). Meria sa na základe kožného odporu z jedného akupunktúrneho bodu na dlani – dráhy osrdcovníka. Vyšetrenie je bezbolestné, sonda meria iba povrchové napätie kože a zmenu odporu tzv. vegetatívny funkčný test. Nameranú hodnotu porovnáva so štandardnou hodnotou zdravého orgánu. Porovnanie nám ukazuje, či je orgán kontaminovaný toxínmi alebo nie. V podstate sledujeme zmeny v stresovej a emočnej reakcii v podvedomí človeka na základe vkladaných otázok. Na tejto psychogalvanickej reakcii je tiež založený detektor lži.

Prístroj Salvia je prepojený s počítačovým programom EAM-set. Každý živý tvor kmitá na určitej frekvencii. V počítačovom programe sú nahraté frekvencie (tzv. nozódy) zodpovedajúce jednotlivým orgánom, mikróbom, toxínom,... Prístroj ich porovnáva s aktuálnymi hodnotami testovanej oblasti vo vašom tele. Z odchýlky na prístroji sa zisťuje, či je testovaná oblasť v organizme v záťaži,  na ktorom orgáne alebo tkanive, medzibunkovom priestore, mozgomiešnom moku,... sa záťaže nachádzajú, aká je kvalita funkcie jednotlivých orgánov. Je možné testovať jednotlivé potraviny, zistiť znášanlivosť klasických (alopatických)  preparátov.

Prístroj nemá žiadne kontraindikácie, je teda vhodný aj pri kardiovaskulárnych ochoreniach, meraní môžu byť aj ľudia s kardiostimulátormi či kovovými stentami (zdravotnícky prostriedok v tepnách, močových trubiciach, v pažeráku...).

Pri presnom meraní má vysokú spoľahlivosť.

Následne sa testuje vhodnosť jednotlivých preparátov – Joalis, biominerály,... ktoré slúžia k cielenej a celkovej detoxikácii organizmu. 

Merací prístroj Salvia

bottom of page