top of page

Charakteristika riadenej a kontrolovanej detoxikácie organizmu

C.I.C. – controlled inner cleansing = riadená vnútorná očista organizmu. Pôvodná metóda podľa jej zakladateľa MUDr. Josefa Jonáša.

Metóda C.I.C. je prepojením tradičnej čínskej medicíny a klasickej medicíny s poznatkami súčasnej informačnej medicíny. Riadená a kontrolovaná detoxikácia dokáže vyriešiť celú škálu zdravotných ťažkostí, pretože pracuje s ľudskou psychikou a človeka vníma ako celok. Každý orgán v ľudskom tele vykonáva svoje určité špecifické úlohy a súčasne je prepojený aj s inými orgánmi resp. časťami tela – je nimi ovplyvňovaný a sám ich svojou činnosťou ovplyvňuje. Táto spojitosť, kde celok ovplyvňuje časti a časti celok sa odráža vo fyziologických funkciách ľudského organizmu, ale aj v psychike. Celostná medicína teda vníma človeka ako zmenšeninu vesmíru a ide za koreňmi choroby a za podstatou zdravia a vitality.

Podstata zdravia, respektíve choroby spočíva v dobrom alebo zlom fungovaní subsystému –  podsystému. Celý organizmus je systém, ktorý sa skladá z rady podsystémov (tráviaci, obehový, hormonálna sústava,...) Každý podsystém vystupuje ako relatívne samostatný systém s mnohými ďalšími podsystémami. Aby systém fungoval, musí mať kompenzačné schopnosti – musí vedieť nahradiť chyby v niektorých podsystémoch. Táto kompenzačná schopnosť je individuálna a vekom klesá. Podsystém môže byť poškodený celou radou toxínov = jedov. Aby sa podsystém rozbehol, je potrebné z neho odstrániť čo najväčšie množstvo toxínov (infekčné, mikrobiálne, metabolické, psychické).

Organizmus je riadený na princípe spätnej väzby: nervový systém > hormonálny systém > imunitný systém > metabolizmus....

Má svoje riadiace centrá, receptory, ktoré zbierajú informácie a efektory, ktoré vykonávajú príkazy. Poškodenie rôznych častí ľudského organizmu predstavuje obranný mechanizmus. Organizmus chráni tzv. materské orgány pred poškodením stresom.

 

Kľúč k pochopeniu detoxikácie podľa C.I.C. metódy - uvedomenie si, že ľudský organizmus je regulovaný a riadený informačným systémom. Všetky pochody prebiehajú na základe informácií.

Základom detoxikácie je vytvorenie podmienok pre obnovu fyziologickej regulácie organizmu. Neexistuje žiaden umelý fyzikálny alebo chemický dej, ktorý by viedol k systematickému vyčisteniu organizmu a tým k obnoveniu funkcie. Detoxikácia je vlastne zásah do informačného systému organizmu – pre organizmus je to obsahovo známa informácia.

DE-TOX - doslovný preklad – preč s jedmi. Detoxikácia je dlhodobý proces čistenia vnútorného prostredia organizmu. Životné prostredie, spôsob stravovania, stresové situácie, mikroorganizmy, ktoré tu boli, sú a budú – to všetko ovplyvňuje naše zdravie. Náš organizmus a predovšetkým náš imunitný systém sa musí týmto zložitým podmienkam brániť. Existuje celá rada vplyvov, ktoré svojím spôsobom narúšajú rovnováhu vnútorného prostredia organizmu. Cieľom je obnoviť rovnováhu odstránením rušivých toxínov. Pri detoxikácii sa pracuje pomocou znalostí čínskeho pentagramu a nadväzných  súvislostí medzi orgánmi. Základný motív organizmu je uchrániť materské orgány ako srdce, pľúca, ľadviny, pečeň (pre zachovanie života nevyhnutné). Preto je organizmus vybavený schopnosťou odvádzať  patológiu do orgánov, ktorých funkcia nie je pre človeka nevyhnutná (napr. z ľadvín do močového mechúra, ďalej do kĺbov, chrbtice, vlasov, čelných dutín, alebo do emočných štruktúr v centrálnom nervovom systéme ako úzkosť). 

Čo detoxikácia dokáže a komu je určená

Metóda riadenej a kontrolovanej detoxikácie je návod ako sa postupne zbavovať toxických látok a infekčných ložísk a opravovať emocionálne poruchy – pomáha navrátiť organizmu samo uzdravujúce schopnosti zásahom do informačného systému organizmu a aktivovaním imunitného systému. Metóda spája najmodernejšie vedecké poznatky a tisíce rokov staré  filozofie

  • zameriava sa na odstraňovanie psychických a fyzických toxínov zároveň, čiže upúšťa od špecializácie

  • rieši už vzniknuté zdravotné problémy aj chronické – imunitné poruchy, alergie, gynekologické problémy, močové zápaly, kožné choroby, zápaly dýchacieho ústrojenstva, hormonálne poruchy, únavu, migrény, ...

  • pomáha pri prevencii a upozorňuje na škodlivé vplyvy prostredia a spoločnosti (tak, aby sme eliminovali všetky príčiny vzniku zdravotného problému)

  • včasná detoxikácia pred plánovaným počatím pozitívne ovplyvní zdravotný stav dieťaťa

  • metóda umožňuje prevenciu pred očkovaním a detoxikáciu organizmu po očkovaní

  • možnosť cielene testovať  potravinové, rastlinné, živočíšne alergény

  • intolerancia potravín – zostavenie úplne presného zoznamu vhodných potravín (dôležité pri zistení potravinových alergénov a poruche metabolizmu

 

Je vhodná pre všetky vekové kategórie (malé deti sa diagnostikujú cez matku)

Od akého veku je možné vykonať detoxikáciu?

V ideálnom prípade sa má začať aspoň 6 mesiacov pred otehotnením, to znamená pred plánovaným počatím. Detoxikáciu možno vykonať prakticky v každom veku. U najmenších detí sa preparáty nanášajú na špeciálne miesta na pokožku. Tak isto je možné organizmus detoxikovať aj v pokročilom veku. Tu sa bohužiaľ nemôžu očakávať dostatočne veľké úspechy. 

bottom of page