top of page

"Múdry človek nemusí byť chorý, aby poznal hodnotu svojho zdravia"

Predstavujeme Vám informačnú medicínu, ktorá pomáha naštartovať vlastný imunitný systém, aby prevzal zodpovednosť za vaše zdravie. Riadená a kontrolovaná detoxikácia organizmu harmonizuje energetické dráhy v tele, odstráni škodlivé toxíny a tým aj príčinu vášho ochorenia. Detoxikácia - očista organizmu je vhodná pre každého, kto je ochotný na sebe aktívne pracovať a udržať si fyzické i psychické zdravie.

Riadená a kontrolovaná detoxikácia dokáže vyriešiť celú škálu zdravotných ťažkostí, pretože pracuje s ľudskou psychikou a človeka vníma ako celok...

Komplexná diagnostika organizmu

Intolerancia potravín

Mikrobiálna záťaž

Príprava detského organizmu na očkovanie

Detoxikačnú poradňu Naturnel s.r.o. zastrešuje Nelly Kollárová

2013 - získaný štatút AŠD - Atestovaný špecialista detoxikácie Joalis - vzdelávanie so záverečnou skúškou 1. a 2. stupňa, ktorou sa preverili odborné znalosti a praktické vedomosti v oblasti riadenej a kontrolovanej detoxikácie

2013 - 2023 - účasť na seminároch, stážach a na kongresových dňoch v Bratislave a Brne, absolvované letné školenia v SR a ČR, odborné školenia riadenej a kontrolovanej detoxikácie (tzv. C.I.C. metóda)

bottom of page